Category: Learning

Chuẩn bị ra đời cuốn sách Giáo trình Luyện Dịch 1 (Bản Beta)

          Cuốn sách giáo trình Luyện dịch 1 bao gồm các video clips từ VOA Learning English, Education and Technology reports, cùng với một số chuyện ngắn Văn học và các bài đọc ý nghĩa trích trong sách “Chicken soup for the soul”. Ngoài các họat động được thiết kế cho lớp học, cuốn sách […]