Đức tin trong cầu nguyện 2

Share Button

abrahamAsb tin tưởng vào TC tuyệt đối. Nhưng thử thách của Ngài đôi lúc thật là hà khắc.

Nhớ đến việc TC thử thách ông Abraham khi yêu cầu ông phải hiến tế chính đứa con hiếm muộn của mình. Đối với ông Abraham thì tuyệt đối làm theo Lời Ngài. Nhưng nếu asb bị yêu cầu như thế, thì asb chỉ biết thú nhận với Ngài rằng, “Con yếu đuối, con không thể làm như thế cho Ngài.”

Tuy nhiên, khi mình đã hết sức cầu nguyện, xin Chúa ban cho mình theo ý mình, mà kết quả ngược lại, không được như ý muốn của mình, thì Ngài chờ xem thái độ của mình đối với đức tin mình tin vào Ngài như thế nào. Mình muốn TC làm theo ý mình, hay mình xin vâng theo Thánh Ý Ngài.

Nếu mình quay lại trách móc TC tại sao không nghe lời mình, tại sao lại để xẩy ra ngoài ý muốn. và mình tự trách “lời nguyện cầu Chúa có nghe không” v.v. Thì lúc đó mình nhận ra rằng, đức tin của mình giành cho TC còn quá nông cạn. Như vậy mình cần phải cầu nguyện và tin tưởng nhiều hơn.

Còn nếu mình chấp nhận sự việc ngược với ý mình, không được như ý mình muốn mặc dù mình đã hết lòng hết sức chú tâm vào việc cầu nguyện… Thì hãy tin rằng, dù có kết quả như thế nào đi nữa, không được như ý mình muốn, thì mình cứ an tâm vâng theo Thánh Ý Ngài. Bởi vì, chắc chắn TC đã nghe lời nguyện cầu của mình, và Ngài sẽ ban cho mình điều tốt đẹp hơn.

Và khi mình chấp nhận việc xẩy ra không như ý mình cầu nguyện, và mình vâng theo Thánh Ý TC, thì lúc đó, TC rất hài lòng về mình.

Thiên Chúa luôn ban cho mình những điều tốt đẹp hơn cả những gì mình cầu xin. Tuy nhiên, Ngài cần thử thách lòng tin của mình.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thêm đức tin. Amen

Comments
Updated: October 29, 2015 — 1:34 pm