Time for dreams 7 – learning plan

Share Button

Trong các entries trước về Times for dreams – Ngày của những ước mơ, asb thường nói về những nhiềm hạnh phúc của mình trong những ngày cuối của thời gian học PhD, 4 years. Trong entry này, asb muốn chia sẻ chút kinh nghiệm học hành cho các bạn, những ai muốn đạt được kết quả học một cách hiệu quả nhất. Đó là việc các bạn luôn phải có kế hoạch học tập cho mình (learning plan).

Muốn có được kế hoạch học tập tốt, điều trước tiên là các bạn phải luôn đặt mục đích cho mình trong việc học. Ah, nếu nói về mục đích cho việc học thì phải nói là có rất nhiều mục đích. Mỗi môn học đều có một mục đích, nhưng mỗi một mục đích đêu phải nhắm đến 1 mục đích cuối cùng, và mục đích cuối cùng này asb tạm gọi là cùng đích. Chẳng hạn trong trường hợp của asb, cùng đích của việc học là hoàn thành xong luận án tốt nghiệp. Còn mỗi môn học, such as Research Methodology, Statistics, Philosophy, Technology-enhanced Learning, Research Trends, Qualitative & Quantitative Research, etc. đều có những mục đích là để phuc vụ cho cùng đích của việc học. Do đó, chẳng môn học nào của các bạn trong trường là dư thừa cả.

Có một vài bạn sinh viên hay nói rằng, “học môn này chẳng thực tế gì cả”, hay “môn này chẳng có liên quan gì đến chuyên ngành của mình, tại sao trường lại bắc mình phải học?” v.v.  You can name it. Các bạn có những suy nghĩ như vậy là vì các bạn chưa hiểu rõ mục đích của môn đó là để phục vụ cho cùng đích của các bạn. Hay nói cách khác, các bạn cũng chưa hiểu rõ cùng đích của việc học của các bạn là gì. Có phải cùng đích của việc học của các bạn chỉ là tấm bằng tốt nghiệp? Nếu vậy thì các bạn chẳng cần tốn công 4 năm học đâu, các bạn chỉ cần bỏ một số tiền ra là có thể có ngay 1 tấm bằng, kể cả bằng Tiến Sĩ như trong báo Tuổi Trẻ đăng ngày 28/7/2010. (Hai Minh, 28th July, 2010).

Comments
Updated: October 13, 2016 — 2:49 am