Giải thích việc nên rước lễ bằng tay hay bằng lưỡi

Share Button

Các bạn tham khảo thêm bài viết của LM Giu se Nguyễn Văn Nghĩa nhé. Cha Nghĩa viết rất sâu về vấn đề này. Việc rước lễ bằng tay nên thực hiện trong một số trường hợp đặc biệt và cần thiết. Nếu không, chúng ta hãy quay về với cách rước lễ truyền thống nhé. Cám ơn cha Nghĩa.

Comments
Updated: March 5, 2018 — 2:31 am