Chút suy tư về cuộc khổ nạn của Chúa Jesus

Share Button

crossTrong suốt “sứ vụ” tử nạn của Ngài, bị Philato tra hỏi, rồi đến Herode, rồi cả các Pharisieu, nhưng Ngài rất ít trả lời. Thậm chí Philato đã có lúc tức điên lên vì Ngài ko trả lên nên mới lên tiếng “ông ko biết tôi có quyền tha cho ông sao?” Ngài lền đáp: “ông ko có quyền đó nếu ơn trên ko ban cho ông”.

Như vậy, chức vụ của cả những người ko có đạo cũng là đc Ơn Trên ban cho.

Rồi khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá, có người nói ” nếu ông là Con TC thì hãy tự cứu mình đi” hay câu “nếu thực sự là Con TC thì tự xuống khỏi thập giá đi”, và nhiều câu nói châm chọc khác khá cay nghiệt. Nhưng Ngài vẫn thinh lặng.

Tại sao?

Ngài quá biết mình là ai, và biết chắc là chuyện gì sẽ xẩy ra với mình. Ngài tin vào kế hoạch của TC Cha, nên Ngài thấy mình ko nhất thiết phải đôi co.

Đối với cái nhìn của những người Pharisieu, họ tưởng rằng mình đang chiến thắng, nhưng thực ra họ đang tạo ra sự vinh quang và chiến thắng của Ngài.

Đối với Philato hay Herode, 2 ông tưởng rằng mình đang có quyền hành trên người khác, nhưng 2 ông ko ngờ rằng quyền hành mình đang có là do người mình đang kết án ban cho. 2 ông tưởng rằng mình đang có quyền lực trên người khác, nhưng ko ngờ rằng người ta có quyền lực hơn mình…

Như vậy, khi mình tuyệt đối tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa đối với mình, thì mình chẳng cần gì phải lo lắng, chẳng cần gì phải tuyệt vọng, vì chắc chắn rằng điều đó sẽ xẩy ra với mình trong sự quan phòng của Ngài, để chương trình của Ngài thể hiện trên mình đc hoàn hảo hơn, đẹp hơn, và chắc chắn rằng sẽ tốt cho mình hơn. Tuy nhiên, cần phải có chút thời gian mình mới cảm nghiệm đc.

Xin Ngài ban cho chúng con có cái nhìn giống như Ngài, Amen.

Comments
Updated: October 29, 2015 — 2:26 pm