We buy a house or home? (Mua nhà hay mua nơi để sống)

Share Button

Quyết định mua nhà để ở là một trong những quyết định rất lớn trong cuộc đời vì ngôi nhà là nơi tạo nên sự ám áp và hạnh phúc trong gia đình.

Tiêu chí để quyết định mua nhà không phải là để kinh doan bất động sản để kiếm lời sau này.

Mua nhà không chỉ là mua một nơi để ở, mà còn phải mua cả hàng xóm, sân chơi và campus cho gia đình.

Comments
Updated: May 31, 2018 — 9:58 am