Đường về nước Trời 16 – Chúa Jesus ở đâu và làm gì trong 40 ngày sau khi Phục sinh?

Share Button

Chúa Jesus hiện đang hoạt động liên tục để gieo hạt giống đức tin nơi mọi người. Ngài có thể đến với bất kỳ ai dưới bất cứ hình thức nào. Ngay cả việc tác động với chúng ta trong tâm trí, và đánh động chúng ta trong trái tim.

Các bạn thêm khảo thêm các bài viết khác về “Đường về nước Trời”.

Comments
Updated: April 12, 2018 — 2:51 am