Biodata – Pham Vu Phi Ho

Share Button

PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ hiện nay là Phó Hiệu trưởng ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu phụ trách Đào tạo, Nghiên cứu Khoa học, và Hợp tác Quốc tế. PGS. Hổ đã được phong chức danh Phó Giáo Sư theo hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước năm 2016, vào năm mà chỉ có PGS Hổ là ứng cử viên duy nhất có bài báo khoa học được xuất bản trên tạp chí có uy tín của quốc tế (ISI/SSCI).

Trước đây PGS. Hổ đã từng là trưởng ngành Biên Phiên dịch và Uỷ viên thường trực phụ trách Cao học ngành TESOL tại ĐH Mở Tp. HCM. PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ cũng đã từng kinh qua vị trí Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn Hoá Nước Ngoài, rồi làm Giám đốc Điều hành của ĐH Văn Hiến. PGS Hổ đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh Quốc tế tại Đại học Suranaree University of Technology, Thái Lan, năm 2008-2009. Năm 2014 – 2015, PGS Hổ là Giáo sư giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Gyeongju, Hàn Quốc. 

Về công bố khoa học, cho đến nay, PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ đã công bố 38 bài báo khoa học trên các tạp chí Quốc tế và trong nước, trong đó có 10 bài trong Scopus/ISI. Ngoài ra, PGS. Hổ đã xuất bản 7 cuốn sách, trong đó có 2 sách giáo trình bằng tiếng Anh, hiện đang sử dụng giảng dạy tại ĐH Mở Tp. HCM, ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu, và Đại học Văn Hiến, và 5 sách chuyên khảo do các nhà xuất bản Quốc tế và trong nước phát hành. Ngoài ra, PGS Hổ đã xuất bản 1 chương sách (book Chapter) từ nhà xuất bản sách quốc tế.

Về hoạt động khoa học, PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ là Phó chủ tịch hiệp hội AsiaCALL, Áp dụng công nghệ Thông tin trong giảng dạy tiếng Anh tại Châu Á. PGS. TS. Hổ hiện đang là editor cho một số tạp chí khoa học Quốc tế như tạp chí International Journal of English Linguistics (ESCI), và Tạp chí AsiaCALL Online Journal của Châu Á…, và Peer review cho các tạp chí lớn như Computer Assisted Language Learning (SSCI), Open Sage (SSCI), International Journal of Instruction (Scopus/ISI indexed). Ngoài ra, PGS.TS. Hổ đã tham gia hội đồng phản biện 4 luận án tiến sỹ của ĐH Kỹ thuật Suranaree, Thái Lan, và 2 luận án Tiến sỹ của Đại học Monash, Australia.

PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ về với ĐH BVU vì tin vào triết lý giáo dục đúng đắn của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, lấy nhân bản làm giá trị cốt lõi để đào tạo con người. PGS. TS. Hổ hiện đang chuẩn hoá các Chương trình đào tạo của BVU theo hướng đào tạo của các trường quốc tế và nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên để chuẩn bị tốt cho tương lai việc làm của các sinh viên Đại học Bà Rịa Vũng Tàu trong quá trình hội nhập quốc tế.

Comments
Updated: August 8, 2020 — 8:26 am