Đường về nước Trời 34 – Tạo sa mạc trong tâm hồn

Share Button

Muốn nghe được tiếng Chúa thì phải vào sao mạc, phải giữ lòng trí luôn bình an. Bài này chia sẻ cho các bạn cách tạo sa mạc ngay trong lòng mình để có thể gặp được Chúa.

Comments
Updated: August 14, 2019 — 3:42 pm