Book Review

Share Button
Cuốn sách trước, tôi có trình bày sơ lược về “Phương pháp giảng dạy môn Viết Tiếng Anh”, giới thiệu về lịch sử giảng dạy môn Viết Tiếng Anh đã và đang được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu trên thế giới cùng với những mô hình giảng dạy của họ về môn này, bao gồm cả phương pháp tổ chức sinh viên làm việc theo nhóm, giúp góp ý chỉnh sửa bài viết cho nhau. Sau đó, tôi thảo luận sâu về từng hoạt động giảng dạy môn này do các giảng viên tại Khoa Ngoại ngữ Đại học mở Tp. HCM thực hiện. Những ưu điểm và những vấn đề cần được quan tâm trong các lớp dạy Viết Học Thuật, giúp sinh viên cải tiến bài viết một cách có hiệu quả hơn.
Đây là một cuốn sách Chuyên khảo bằng Tiếng Việt thứ hai mà tôi trình bày về phương pháp giảng dạy môn Viết Học Thuật giúp sinh viên Đại học hoặc học viên Cao học, hoặc các giảng viên Đại học và Cao Đẳng có thể tham khảo để áp dụng trong lớp dạy/học Viết Tiếng Anh của mình. Cuốn sách này tôi trình bày một phương pháp khác khá hiệu quả trong việc tổ chức lớp học Viết Tiếng Anh, giúp lớp học Viết sôi nổi hơn, kỹ năng viết của sinh viên cải tiến nhanh hơn. Đó là phương pháp tổ chức lớp học làm việc chung và viết bài theo nhóm. Cuốn sách này được trình bày dưới cái nhìn khoa học và được thực nghiệm bởi một nghiên cứu mang tính khoa học rất cao trong học thuật. Tôi nói mang tính khoa học rất cao vì việc thực nghiệm này được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu khoa học mang tính Nghiên cứu hành động (Action research), và được so sánh với các phương pháp cũng như các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới.
Phương pháp tổ chức cho sinh viên viết bài chung theo nhóm đã được nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu về tính hiệu quả của phương pháp này rất ấn tượng. Tuy nhiên rất ít nghiên cứu thực nghiệm tiến hành thử nghiệm để tìm xem liệu phương pháp viết bài theo nhóm có ảnh hưởng đến kỹ năng viết của từng cá nhân trong nhóm hay không. Mục đích của cuốn sách này là mô tả một cuộc thực nghiệm để tìm tính hiệu quả của bài viết theo nhóm và xem phương pháp này có ảnh hưởng đến kỹ năng viết của từng cá nhân trong nhóm hay không. Sáu mươi hai sinh viên cuối năm hai tại Khoa Ngoại ngữ ĐH Mở Tp. HCM tham gia cuộc thử nghiệm này; trong đó có 27 sinh viên được đào tạo theo nhóm đối chứng (control group) và 35 sinh viên trong lớp kiểm nghiệm (experimental group). Phương pháp đào tạo cho hai nhóm sinh viên tương tự nhau theo phương pháp dạy viết theo tiến trình (writing process) như được mô tả rõ trong nội dung của cuốn sách, từng hoạt động trong lớp học viết đều được diễn tả lại để độc giả có thể thấy được phương pháp dạy Viết theo tiến trình được thực hiện như thế nào. Sinh viên làm việc chung với nhau từ việc lựa chọn đề tài, tìm kiếm và phát triển ý tưởng, lập dàn ý, giảng viên và bạn cùng nhóm góp ý chỉnh sửa; ngoại trừ bước viết bài luận theo thể loại Tranh luận (argumentative essays). Lớp đối chứng sẽ viết bài theo cá nhân còn lớp kiểm nghiệm viết bài luận theo nhóm. Dữ liệu được thu thập để phân tích gồm có ba bài kiểm tra đầu khóa (pre-tests): một của lớp đối chứng, hai của lớp kiểm nghiệm; ba bài kiểm tra cuối khóa: một của lớp đối chứng và hai của lớp kiểm nghiệm. Các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc cũng được ghi âm, viết lại và phân tích. Kết quả của cuộc kiểm nghiệm này cho thấy phương pháp tổ chức cho sinh viên viết bài theo nhóm không những có hiệu quả trên bài viết theo nhóm mà cả trên bài viết cá nhân. Nói cách khác, phương pháp viết bài theo nhóm giúp sinh viên tiến triển nhiều về mặt chất lượng bài viết (writing quality) và cả độ lưu loát của bài viết. Ngoài ra, sinh viên có thái độ rất tích cực về phương pháp này vì họ có thể học được của nhau về phong cách viết, ý tưởng để viết bài, và giúp cho bài viết của họ trở nên hay hơn. Cuốn sách này khẳng định tính khoa học của phương pháp viết bài theo nhóm giúp các giảng viên dạy Viết Tiếng Anh có thể áp dụng mô hình giảng dạy này vào lớp học của mình để có thể giúp sinh viên viết bài tốt hơn.
Tác giả của cuốn sách này cho tới nay đã công bố 15 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí Khoa học Quốc tế và trong nước liên quan phần nhiều đến việc nghiên cứu giảng dạy môn Viết Học Thuật và cũng đã xuất bản 4 cuốn sách, trong đó có hai cuốn sách viết bằng Tiếng Anh, một cuốn là sách chuyên khảo và một cuốn là sách giáo trình giảng dạy môn Nghiên cứu Khoa học cho sinh viên Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.
Tp. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2015
Tác giả
PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ
Comments
Updated: June 1, 2018 — 8:14 am