Đường về nước Trời 15 – Chúa Jesus và các thánh đang làm gì trên Thiên đàng?

Share Button

Khi chúng ta làm theo những gì Chúa Jesus và các thánh đang làm trên Thiên đàng thì sau cái chết, chắc chắn chúng ta sẽ được về sống chung với các Ngài vì chúng ta trở nên giống các Ngài.

Các bạn tham khảo thêm các bài viết Đường về nước Trời.

Comments
Updated: March 28, 2018 — 7:59 am