Category: my book

Chuẩn bị ra đời cuốn sách Giáo trình Luyện Dịch 1 (Bản Beta)

          Cuốn sách giáo trình Luyện dịch 1 bao gồm các video clips từ VOA Learning English, Education and Technology reports, cùng với một số chuyện ngắn Văn học và các bài đọc ý nghĩa trích trong sách “Chicken soup for the soul”. Ngoài các họat động được thiết kế cho lớp học, cuốn sách […]

Book Review

Cuốn sách trước, tôi có trình bày sơ lược về “Phương pháp giảng dạy môn Viết Tiếng Anh”, giới thiệu về lịch sử giảng dạy môn Viết Tiếng Anh đã và đang được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu trên thế giới cùng với những mô hình giảng dạy của họ về môn này, […]