Các Hoạt Động Dạy và Học Môn Viết tại Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại Học Mở Tp.Hcm

Share Button

TÓM TT

Việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học luôn đồng hành trong các hoạt động của các giảng viên ở các trường đại học. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu đã được thực hiện ở Khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Mở Tp.HCM về các hoạt động dạy và học trong môn Viết Học Thuật tại đây. Bài nghiên cứu này đơn thuần tìm hiểu các hoạt động dạy và học môn Viết đang được thực hiện để có thể tìm ra hướng đi cho các nghiên cứu hành động (Action Research) sau này. Bảng câu hỏi khảo sát được thực hiện vào học kỳ II của năm học 2011-2012 đối với các lớp học môn Viết 1 và 3. 293 phiếu được thu về để phân tích với sự hỗ trợ của phần mền SPSS phiên bản 19. Kết quả cho thấy rằng hầu hết các hoạt động được thực hiện trong các lớp dạy Viết hiện nay tại KNN tương đối đang đi theo khuynh hướng chung của các nhà nghiên cứu trên thế giới. Những hạn chế trong một số hoạt động cũng đã được đề cập và được đề nghị theo các hành động cụ thể. Bài nghiên cứu này cung cấp cái nhìn khá rõ về các hoạt động đang được thực hiện trong các lớp học Viết tại KNN của Trường ĐH Mở Tp.HCM.

Từ khóa: học nhóm, góp ý chỉnh sửa bài viết, viết theo thể loại, lối viết học thuật, phương pháp dạy môn Viết, khuynh hướng sản phẩm, quá trình viết, người đọc, người viết, bạn cùng nhóm, viết project.

ABSTRACT

Teaching and researching are essential activities of instructors at universities and colleges, especially in case of classroom research or action research. However, few research studies on teaching Academic writing have been conducted at the Faculty of Foreign Languages at HCMC Open University. The purpose of this paper is to investigate the extent to which the writing instructors manage the activities in the writing classrooms in order to set lights for future action research. The survey questionnaire was administered at the 2nd semester of the academic year 2011-2012 to the Writing classes 1 & 3. 293 questionnaire papers were collected for data analysis. The results showed that most of the activities employed in the writing classrooms at the Faculty of Foreign Languages were in the mainstreams of the research trends in the world. In addition, some limitations of teaching activities were presented and discussed for better teaching adjustment.

Keywords: peer responses/peer comments, genre-based, Academic writing, teaching writing methods, product approach, process approach, readers, writers, peers, writing project.

Full version: Các hoạt động dạy và học môn Viết

Comments
Updated: June 1, 2018 — 8:10 am