Tag: Đường về nước Trời

Đường về nước Trời 4 – Mô hình về Thiên Đàng của tên trộm

Bài đường về Nước Trời 3, mình đã chia sẻ cho các bạn về việc “xin Visa vào nước Trời” với lý giải rằng, khi con người sống trên dương thế này mà chuẩn bị cho mình có cuộc sống giống như các thánh và các Thiên thần hiện đang sống Thiên đàng, thì họ […]