Available courses

Are you ready to learn how to use SPSS for your introductory statistics class? You have come to the right place. This is the first in a series of eight videos that will introduce you to using SPSS for introductory statistics. This series is designed for people with little or no experience with SPSS. You will learn about the SPSS work space, how to navigate between Data View and Variable View, how to create variables, and how to modify properties of variables. From there, we will move on to simple statistics and common statistical tests. This is SPSS for Beginners.

Đây là cuốn sách đầu tiên tôi viết về đề tài “Đường về nước Trời”. Tác giả của bài viết này không phải là linh mục hay tu sĩ, nhưng là một giáo dân, và cũng là một nhà Khoa học. Nói đúng hơn, tôi viết với cương vị là nhà Khoa học nói về nước Trời. Hay nói cách khác, tôi muốn trình bày đường về nước Trời một cách có khoa học.

Trong cuốn sách này, tôi sử dụng phương pháp quan sát, phân tích và lý giải các hiện tượng tự nhiên và các hiện tượng trong Kinh Thánh, dưới cái nhìn của một nhà văn, nhà khoa học và cũng là người có Đức tin Công giáo, tin vào Thiên Chúa là người Cha rất yêu thương của chúng ta. Ngài yêu thương hết mọi người.

Mỗi một hiện tượng trong thiên nhiên xẩy ra mỗi ngày xung quanh chúng ta đều là một dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa nhân lành. Ngài chỉ cho chúng ta biết đường về nước Trời để sống với Ngài. Mỗi một bài học hay dụ ngôn trong Kinh Thánh, Ngài đều biểu hiện tình yêu thương đối với chúng ta và mong muốn chúng ta tìm đến con đường dẫn về nước Trời để được sống chung với Ngài, là Vua trời đất và cũng là người Cha tuyệt vời của chúng ta.

Trong cuốn sách này, mỗi một đề tài được xem là một con đường dẫn về nước Trời. Điều này cho thấy rằng, vì Lòng thương xót và Tình yêu vô tận của Thiên Chúa đối với từng người trong chúng ta, Ngài đã hết lòng chỉ dạy, tiếp súc với mỗi người trong chúng ta, nói chuyện với chúng ta từng phút từng giây trong cuộc đời, giúp chúng ta đi trên con đường tiến thẳng vào nước Trời, sống chung trong một gia đình với Ngài, như là người Cha của chúng ta.