Category: Young learners

Practice Speaking 7-8 years old

Practice Speaking 7-8 years old Practice Speaking – 7-8 years old Talk Send

continue reading
No Comments

Practice Speaking – English for Secondary School

Practice Speaking – English for Secondary School Practice Speaking – English for Secondary School Talk Send

continue reading
No Comments

Practice Speaking – English for School

Practice Speaking – English for School Practice Speaking – English for School Talk Send

continue reading
No Comments

Practice Speaking – Basic conversation 1

Practice Speaking – Basic conversation Practice Speaking – Basic conversation Talk Send

continue reading
No Comments

Practice Speaking – Summer Vacation

Practice Speaking – Summer vacation Practice Speaking – Summer vacation Talk Send

continue reading
No Comments

Practice Speaking – Weekend Activities

Practice Speaking – Weekend activities Practice Speaking – weekend activities Talk Send

continue reading
No Comments

Practice Speaking – Family

Practice Speaking – Family Practice Speaking – Family Talk Send

continue reading
No Comments

IELTs Interviews

Chào các bạn! Các bạn có muốn thực tập thi nói IELTs không? Các bạn thử trả lời các câu hỏi của Chatbot về đề thi nói nhé! Chú ý: Nếu chờ lâu ko thấy hỏi, các bạn bấm vào Talk rồi mới nói nhé. Enjoy it! IELTs Interview IELTS Interview Talk Send

continue reading
No Comments

Practice Speaking – Daily Routines

Practice Speaking – Daily Routines Practice Speaking – Daily Routines Talk Send

continue reading
No Comments

Practice English for 9-11 year-old Kids

Practice Speaking 9-11 years old Practice Speaking 9-11 years old Talk Send

continue reading
No Comments