Đường về nước Trời 8 – Mô hình về Trời theo cấp số nhân

Có rất nhiều con đường để dẫn các bạn về nước Trời, ít nhất hôm nay mình chia sẻ với các bạn con đường thứ 8. Nếu nói có nhiều con đường vào nước Trời thì sẽ có người đặt câu hỏi rằng: nếu có nhiều con đường như vậy thì tại sao Chúa Giêsu […]

Diễn Văn nhận chức P. Hiệu trưởng/Giám đốc Điều hành thường trực (CEO)

Kính thưa: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng hậu Holdings Trần Văn Hậu, Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chánh văn phòng HĐQT Anh Từ Thanh Phụng, chị Nguyễn Thanh Hà, GĐĐH Tập đoàn, anh Vũ Quang Chính, và các anh chị của tập đoàn Hùng hậu. Kính thưa: Thầy Hiệu Trưởng VHU PGS. TS. Trần […]

Quản lý 5 – Giữ chân nhân viên

Công tác quản lý nhân sự không phải dễ dành như mọi người tưởng. Không phải cứ có quyền có nghĩa là muốn cho ai cái gì thì cho. Bời vì cho hay không cho phải là một nghệ thuật mà không phải ai cũng làm được. Giữ chân một nhân viên tại công ty […]

Đường về nước Trời 6 – Trở nên trọn lành

Tin Mừng theo thánh Mathew 5: 38-48 hôm qua, CN 7 thường niên, Chúa Giêsu nói với mọi người rằng “hãy trở nên trọn lành như Cha chúng ta trên Đời là Đấng Trọn lành. Còn bài đọc 1 trích sách Lêvi thì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta nên Thánh vì Ngài là Đấng […]

Đường về nước Trời 5 – Sống với Chuỗi Mân côi

Sống đạo, ai cũng biết về Chuỗi Mân côi. Nhưng không phải ai cũng sống với lời kinh này. Mỗi lần nói đến việc đọc kinh lần hạt, nhiều người có cảm giác việc này buồn tẻ, mất giờ, và chỉ thích hợp cho các ông bà cụ sắp “gần đất xa trời”. Nhưng có […]

The Effects of Using E-comments From Microsoft Office to Enhance Graduate Studentsʼ Writing Revision

E-peer comments were widely investigated by researchers around the world. However, investigating the effects of e-peer  comments on writing revision in terms of global and local areas are still in debates. The purpose of this research paper is to introduce to an  instructional model for training Academic Writing for Graduate students at Ho Chi Minh […]

Assoc. Prof. Dr. Pham Vu Phi Ho Frontier Theme