The Effects of E-comments on Graduate Students’ Writing at HCMC Open University

Abstract The purpose of this research paper is to introduce to an instructional model for training Academic Writing for Graduate students, in order to help lecturers from big-size classes to apply instructor/peer e-comments as samples in classrooms. 86 graduate students from 2 classes participated in the study to provide data for analysis. The results indicate […]

Ảnh hưởng của hoạt động viết bài theo nhóm trên kỹ năng viết của mỗi cá nhân

The effects of collaborative writing on individual writing Abstract Collaborative writing is widely researched and its effectiveness is rather impressive by the researchers around the world. However, few studies conducted to test the effectiveness of collaborative writing on individual’s writing skills. The purpose of this study is to investigate if the collaborative writing activities affect […]

THE EMPLOYMENT OF SELF-REGULATED STRATEGIES IN WRITING PROCESS BY ENGLISH-MAJOR FRESHMEN AT HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

ABSTRACT The current study aims to investigate the employment of self-regulated strategies (SRS) and the gender differences in using SRS in learners’ writing processes. Zimmerman’s model of self-regulated learning and thirty SRS are used. This is the survey study and its research instruments are the questionnaire and the interview. The participants of the study are […]

HIỆU QUẢ CỦA VIỆC NHẬN XÉT – GÓP Ý BẢN DỊCH CHO SINH VIÊN TRONG MÔN BIÊN DỊCH

TÓM TẮT Môn Biên dịch là một trong những môn học bắt buộc trong chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Tuy nhiên, phương pháp giảng dạy môn này được thực hiện theo kinh nghiệm giảng dạy của từng Giảng viên (GV) hơn là có phương pháp cụ thể. Bài viết này mô tả lại một nghiên […]

SENIOR STUDENTS’ REPORTS ON THEIR TRANSLATION AND INTERPRETATION ABILITIES, TEACHING METHODS, AND CURRICULUM AT HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY

This thesis examines the senior students’ self-assessment on their translation and interpretation abilities at Ho Chi Minh City Open University and their feedback on the teaching methods and curriculum. Twenty-four senior students in Business and Tourism Translation and Interpretation in the course 2008-2012 participated in the study. Data collection were from questionnaire investigating students’ general […]

Chuẩn bị ra đời cuốn sách Giáo trình Luyện Dịch 1 (Bản Beta)

          Cuốn sách giáo trình Luyện dịch 1 bao gồm các video clips từ VOA Learning English, Education and Technology reports, cùng với một số chuyện ngắn Văn học và các bài đọc ý nghĩa trích trong sách “Chicken soup for the soul”. Ngoài các họat động được thiết kế cho lớp học, cuốn sách […]

I love Chinese academic people

Vậy là hôm nay đã xong AsiaCALL International Conference ở DH Xi’an Aeronautical University, in China. Tsb có được nhữngtrải nghiệm và những tình cảm rất tuyệt vời với các Giáo sư và các giảng viên ở TQ. Ai cũng thật ấm áp và dễ thương. Hội thảo diễn ra rất tuyệt vời. Mọi người […]

Pham Vu Phi Ho Frontier Theme