Quản lý 5 – Giữ chân nhân viên

Công tác quản lý nhân sự không phải dễ dành như mọi người tưởng. Không phải cứ có quyền có nghĩa là muốn cho ai cái gì thì cho. Bời vì cho hay không cho phải là một nghệ thuật mà không phải ai cũng làm được. Giữ chân một nhân viên tại công ty […]

Đường về nước Trời 6 – Trở nên trọn lành

Tin Mừng theo thánh Mathew 5: 38-48 hôm qua, CN 7 thường niên, Chúa Giêsu nói với mọi người rằng “hãy trở nên trọn lành như Cha chúng ta trên Đời là Đấng Trọn lành. Còn bài đọc 1 trích sách Lêvi thì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta nên Thánh vì Ngài là Đấng […]

Đường về nước Trời 5 – Sống với Chuỗi Mân côi

Sống đạo, ai cũng biết về Chuỗi Mân côi. Nhưng không phải ai cũng sống với lời kinh này. Mỗi lần nói đến việc đọc kinh lần hạt, nhiều người có cảm giác việc này buồn tẻ, mất giờ, và chỉ thích hợp cho các ông bà cụ sắp “gần đất xa trời”. Nhưng có […]

The Effects of Using E-comments From Microsoft Office to Enhance Graduate Studentsʼ Writing Revision

E-peer comments were widely investigated by researchers around the world. However, investigating the effects of e-peer  comments on writing revision in terms of global and local areas are still in debates. The purpose of this research paper is to introduce to an  instructional model for training Academic Writing for Graduate students at Ho Chi Minh […]

Đường về nước Trời 4 – Mô hình về Thiên Đàng của tên trộm

Bài đường về Nước Trời 3, mình đã chia sẻ cho các bạn về việc “xin Visa vào nước Trời” với lý giải rằng, khi con người sống trên dương thế này mà chuẩn bị cho mình có cuộc sống giống như các thánh và các Thiên thần hiện đang sống Thiên đàng, thì họ […]

Đường về Nước Trời 3 – Visa vào Nước Trời

Sống trong một đất nước chưa hoàn toàn phát triển, còn nghèo nàn, lạc hậu, gặp nhiều bất công trong xã hội, nhiều người rất muốn xin được một Visa để đi Mỹ, Australia, Canada, hay đến một quốc gia giàu có nào đó để sinh sống.Tuy nhiên, khi sang đất nước khác sinh sống, […]

Đường về Nước Trời 2 – Những khó khăn trong cuộc sống

Mỗi ngày mình nhìn lại chính cuộc đời mình, thì sẽ thấy rằng cuộc sống này qua đi quá nhanh. Những câu nói mang tính khám phá như “mới đây đã 30 tuổi rồi”, “mới đây là 45 tuổi rồi”, hay, cuộc sống này trôi qua nhanh thật!”… Những khám khá này về cuộc đời của mình là rất đúng. Mình đã […]

Assoc. Prof. Dr. Pham Vu Phi Ho Frontier Theme